Gemeenten werken er met man en macht aan om zwembaden open te houden door ze te privatiseren. Ook worden er vrijwilligers ingezet om de kosten te drukken.

Vrijwilligers

Onderzoek van het Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan naar coalitieakkoorden van gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat kleine en middelgrote gemeenten op het randje zitten van het sluiten van de zwembaden. Om dat te voorkomen proberen ze vrijwilligers in te zetten of willen ze zwembaden privatiseren.

Kostbaar

Het is niet zo dat niemand meer naar zwembaden toegaat, in tegendeel. Helaas kost het gemeenten echter te veel geld om alle zwembaden open te houden in de huidige vorm, zegt Remco Hoekman, één van de onderzoekers. Gemeenten worden heringedeeld en dat betekent soms ook dat een gemeente plotseling meer dan één zwembad onder zijn vleugel heeft dat die gemeente ook moet financieren. Daarbij krijgen gemeenten ook te maken met bezuinigingen vanuit de overheid wat kan leiden tot het sluiten van een zwembad. Soms wordt een zwembad geprivatiseerd of wordt het overgenomen door vrijwilligers of een vereniging. Daar moet echter wel mee worden uitgekeken, omdat er veel wet- en regelgeving van toepassing is omtrent het inzetten van vrijwilligers.

Recreatieplassen

Doordat er vorig jaar verkiezingen waren, sloten er relatief gezien weinig zwembaden. Je kunt je voorstellen dat een kandidaat een stuk minder populair is als hij aangeeft een zwembad te willen sluiten. Natuurlijke waterplassen daarentegen zijn wel heel populair. Bij het eerste zonnestraaltje haasten mensen zich het liefst naar een plas in de natuur. Daar worden de voorzieningen ook beduidend beter gemaakt door de gemeenten, zoals het aanbieden van wifi.

Natuurbaden

De hoop dat er geen gemeentelijke zwembaden meer zijn over een paar jaar is echter niet helemaal opgegeven, want vanaf 1 januari 2015 zullen er waarschijnlijk natuurbaden mogen worden aangelegd. Dat houdt dus in dat er geen kostbare chloorinstallaties, of een zwembadpomp meer te hoeven worden aangeschaft. In Duitsland is dat al heel normaal. Het is duurzaam en een stuk goedkoper.